DevOps Engineer (m/f/x)

Job description

About GRID esports:

At GRID esports we are building a data-ecosystem specifically designed for the esports industry. The GRID platform is designed to allow games publishers, teams and leagues to leverage official data assets through both B2B and fan-facing channels and does so through the use of specialized technological approaches to building real-time esports data processing systems.

The team is looking to expand through the hiring of an experienced DevOps engineer who loves working with the team to find elegant solutions to difficult problems while building out and maintaining cutting edge infrastructure to support scale in both our software systems and teams.


O firmie GRID esports:

W GRID e-sports budujemy ekosystem przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dedykowany dla przemysłu e-sportowego. Platforma GRID została zaprojektowana tak, aby umożliwić wydawcom gier, zespołom i ligom wykorzystanie oficjalnych zasobów danych zarówno poprzez kanały B2B, jak i kanały skierowane do fanów, a także poprzez wykorzystanie specjalistycznego podejścia do tworzenia systemów przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

Chcemy powiększyć swój zespół o doświadczonego Inżyniera DevOps z pasją i zamiłowaniem do pracy w zespole.


Reporting directly to the CTO, your responsibilities will include:

 • Striving to build out the company's cloud infrastructure in line with the technical vision 

 • Working as part of the engineering team to solve difficult problems with elegant solutions

 • Using your experience to help shape GRID's approach to running mission-critical, cloud-based systems with 24/7 uptime

 • Developing new and improving existing DevOps systems, including build, test and release pipelines

 • Clearly communicating technical approaches with technical teams as well as the wider business

 • Taking pride in building stable, scalable systems and maintaining a high degree of infrastructure uptime, both for production and development systems


Odpowiadając bezpośrednio CTO, twoje obowiązki będą obejmować:

 • Budowanie i utrzymywanie istniejącej infrastruktury opartej o architekturę mikroserwisów,

 • Wypracowywanie rozwiązań skomplikowanych problemów we współpracy z zespołem doświadczonych inżynierów,

 • Opracowywanie nowych i ulepszanie istniejących systemów automatyzacji tworzenia oprogramowania,

 • Efektywnej komunikacji z zespołami, zarówno na poziomie biznesowym jak i technicznym (język polski i angielski),

 • Uczestnictwo w projektowaniu i wdrażaniu skalowalnych i bezpiecznych systemów wysokiej dostępności.

Requirements

We are looking for someone with:

 • The ability to thrive in a fast-paced software startup that has huge potential

 • A self-starting attitude with the ability to think on their feet and take the initiative to get things done

 • A passion for building scalable, cloud-based infrastructure

 • Experience of working with Microservices and possesses a strong understanding of the benefits and challenges of working with this architecture pattern

 • High degree of knowledge of the Linux ecosystem

 • Extensive experience working with distributed systems running messaging technologies such as RabbitMQ and Kafka

 • Experience running Kubernetes clusters

 • Previous experience working with other cloud-native technologies including containerisation (Docker), Databases (Cassandra, ElasticSearch), orchestration (K8s)

 • Experience running large MySQL instances at scale

 • Experience using Graphite / Grafana for monitoring software and infrastructure performance

 • Knowledge of running CI and deployment pipelines through Gitlab

 • Excellent communication, especially when working with remote teams at various stages in their career

 • Experience working with software teams using similar technologies (Go, Python, Kotlin/JVM)


Szukamy kogoś kto wykazuje się:

 • Zdolnością do wykorzystania szansy na rozwój w szybko powiększającym się startupie o dużym potencjale,

 • Nastawieniem na samodzielne działanie, zdolnością do podjęcia inicjatywy w celu osiągnięcia założonego celu,

 • Pasją do budowania skalowalnej infrastruktury opartej na rozwiązaniach typu “cloud”,

 • Doświadczeniem w pracy z mikro-serwisami i zrozumieniem korzyści i wyzwań związanych z pracą z tym wzorcem architektonicznym,

 • Wysoką znajomością ekosystemu Linux,

 • Szerokim doświadczeniem w pracy z systemami rozproszonymi, na których działają technologie przesyłania wiadomości, takie jak RabbitMQ i Kafka,

 • Doświadczeniem w tworzeniu klastrów Kubernetes,

 • Doświadczeniem w pracy z technologiami chmurowymi takimi jak konteneryzacja (Docker), bazami danych (Cassandra, ElasticSearch) oraz orkiestracją (k8s, ansible),

 • Dobrej znajomości w administracji bazami danych MySQL,

 • Doświadczeniem w pracy z narzędziami monitorującymi wydajność oprogramowania i infrastruktury: Graphite/Grafana/Zabbix,

 • Wiedzą na temat automatyzacji i procesów CI/CD z użyciem Gitlab-ci,

 • Wysokim poziomem komunikatywności - szczególnie w pracy z zespołami zdalnymi,

 • Doświadczeniem w pracy z zespołami programistycznymi wykorzystującymi następujące technologie: Go, Python, Kotlin/JVM


What you will receive from us:

 • A great company culture, working with international colleagues who are passionate about what they do just as much as you are 

 • The ability to see the impact of your work from day 1, solve problems and see what you build put to immediate use 

 • Help create something new in an expanding niche, enhance your personal and development goals

 • Experience working in our new office with floor to ceiling windows overlooking Mauerpark 

 • Flexible schedule that respects your health and time

 • Ability to self express and the freedom to work independently 

 • After work game sessions 

 • Learn from your intelligent and experienced teammates

 • Opportunity to travel

 • Competitive salary 

 • An environment where people love building quality software and want to discuss in depth the approaches that allow us to do so 

 • An open-to-improvement mentality where contribution from anyone is welcome 

 • A yearly development budget to use for conferences and courses

 • Plenty of opportunities to work on new and exciting greenfield projects

 • Ability to run Dota2 at your desk and not have to hide it :-)


Co oferujemy w zamian:

 • Pracę w międzynarodowym zespole, który tak samo jak Ty pasjonuje się tym, co robi,

 • Pomoc w budowaniu nowych systemów w rozwijającej się niszy oraz w osiąganiu celów zawodowych,

 • Przyjazne środowisko pracy w naszym nowym biurze we Wrocławiu,

 • Elastyczne godziny pracy,

 • Możliwość samorealizacji i działania niezależnie,

 • Płatny urlop i zwolnienia chorobowe,

 • Imprezy integracyjne,

 • Możliwość uczenia się od doświadczonych kolegów z zespołu,

 • Możliwość podróżowania,

 • Konkurencyjne wynagrodzenie,

 • Środowisko, w którym ludzie tworzą wysokiej jakości oprogramowanie i są otwarci na dyskusje na temat różnych rozwiązań, 

 • Otwartość na doskonalenie,

 • Roczny budżet rozwojowy do wykorzystania na konferencje i kursy,

 • Możliwość pracy nad nowymi i ekscytującymi projektami typu greenfield,